Natuurgebieden Walcheren

Natuurgebieden op Walcheren

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Landgoed Ter Hooge

  Walcheren - Middelburg Ter Hooge, een heerlijke plek om te wandelen. Het bos rond het kasteel bestaat grotendeels uit eik, es en esdoorn. Daarnaast zijn beuken, tamme kastanjes, lindes en andere soorten aangeplant, veelal groepsgewijs of in een lijnbeplanting. Langs ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

  Walcheren - Ritthem Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het wordt in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zullen komen. Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Voordelta

  Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Holland - Als je Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit eigenlijk een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust ook de Voordelta. Onder het wateroppervlak vind ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Manteling van Walcheren

  Walcheren - Oostkapelle De Manteling van Walcheren is een ca 740 ha groot natuurgebied op de Kop van Walcheren, tussen Domburg en de Veerse Gatdam. Het bestaat uit oude buitenplaatsen, bossen, stukken duin (direct grenzend aan de altijd hoorbare Noordzee), statige lanen... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Caisson Oostwatering

  Walcheren - Veere Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden. De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Fort den Haak Vrouwenpolder

  Walcheren - Vrouwenpolder Fort den Haak is een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Vliedbergen

  Walcheren - Gapinge De meeste vliedbergen dateren uit de 11e en 12e eeuw. Ze werden gebouwd als bescherming tegen overstroming, maar dat was niet de hoofdreden voor het opwerpen van een heuvel. Ze werden gebouwd om er een verdedigingstoren (mottekastelen) op te ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Kreken Westkapelle

  Walcheren - Westkapelle De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn ontstaan als een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa's door het gat in de dijk. Daardoor ontstond diepe geulen,... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Veerse bos en kreken

  Walcheren - Veere Het Veerse bos en de Veerse kreken zijn ontstaan als gevolg van de inundatie van Walcheren aan het einde van de tweede wereldoorlog. De toen gevormde diepe getijdengeulen en het daarna rondom aangeplante bos hebben zich ontwikkeld tot een ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Oranjezon

  Walcheren - Vrouwenpolder Een wandeling door duingebied Oranjezon staat garant voor een gevarieerde wandeling! Langs het kanaal, door struwelen, loofbos, naaldbos, duingrasland of duinen. Door die afwisseling komen er veel soorten planten en dieren voor. Een aangename ... Lees verder