Natuur Zeeuws-Vlaanderen

Natuurgebieden Zeeuws-Vlaanderen

Moeder natuur heeft Zeeuws-Vlaanderen goed bedeeld. Aan de uiterste oostgrens van de streek, langs de Westerschelde vind je het Verdronken Land van Saefthinge, het grootste aaneengesloten “natte” land van West-Europa. Met zijn slikken, schorren en oude polders staat dit grensoverschrijdend staatsnatuurreservaat hoog aangeschreven bij het Wereld Natuur Fonds.

Dan hebben we ook nog het Zwin in het uiterste westen. Dit grensoverschrijdende natuurreservaat bestaat uit schorren en duinen. Hier broeden meer dan 100 verschillende vogelsoorten. Het lamsoor dat er groeit zorgt in de zomermaanden voor een mooie paarse kleur op de Zwinvlakte.

Voor vogelliefhebbers is Zeeuws-Vlaanderen een paradijs, want er zijn veel vogelreservaten. Niet ver van de vuurtoren bij Breskens bevindt zich een vogeltelpost. Trekvogels op de terugweg van Afrika en naar het hoge noorden hebben de gewoonte om hier even uit te rusten om daarna samen de Westerschelde over te steken. Voor jou dé kans om vele vogelsoorten te observeren.

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Clingse Bossen

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Kapellebrug Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides is nog steeds eigenaar; de waterwinningsfunctie bleef behouden en daarnaast zijn natuur- en recreatieve ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Het Zwin

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Retranchement Het Zwin is ontstaan rond het begin van onze jaartelling. Als gevolg van een rijzing van de zeespiegel waren er doorbraken in de duinenrij langs de Noordzeekust. Door deze doorbraken schuurden zich in het achterland diepe geulen uit. De in die ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  De Reep

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg De Reep is gelegen rond een kreekrestant. Deze kreek is achtergebleven na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat of weel. De Reep is voornamelijk een ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Braakman-Noord

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoek, Biervliet De Braakman is een gebied waar je naar hartelust kunt wandelen en struinen. In het gebied ten Noorden van de weg Hoek - Biervliet vind je wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, een rolstoelpad, natuurlijke speelzone, uitkijkpunten, ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Wallen van Sluis

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Sluis De wallen dateren uit de 14e eeuw, toen Sluis bloeide als handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen een belangrijke zeearm en vaarweg. Tegen het einde van de 15e eeuw liep door de verzanding van het Zwin de handel en welvaart van Sluis sterk... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  De Groene Knoop

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Dit gebied is aangelegd ter compensatie voor de glastuinbouw. Steen- en kerkuilen, sperwers en buizerds hebben door de kassen een nieuw leefgebied nodig. Dat vinden ze in dit bijzondere natuurgebied. De Groene Knoop beslaat zo'n 30 hectare. Je ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Canisvliet

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als Snoek, Karper en Brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Axelse Kreek

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Axel De Axelse kreek is een van de grootste kreken van Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de Buthdijk of de Lage weg is het brede, open water goed te overzien. Het is een restant van de eens zo machtige stroomgeul die vanuit de Westerschelde vanuit de Braakman,... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Sint Kruis Kreek

  Zeeuws-Vlaanderen - Sint Kruis De Sint Kruiskreek slingert zich vanaf het dorp Sint Kruis in het zuiden richting de Grote Boomdijk in het noorden. De laaggelegen weilanden vormen een ideaal verblijfplaats voor vogels zoals wulp en kievit. Tijdens de vogeltrek zoeken ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Autrichepolder

  Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe De Autrichepolder is een recent aangelegde water- en moeraspartij. Vanaf de kanaaldijk heb je een prachtig zicht over het gebied. Het kan er zéér vogelrijk zijn met grote aantallen eenden en ganzen: wilde eend, bergeend, ... Lees verder