Natuurgebieden Walcheren

Natuurgebieden op Walcheren

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Kreken Westkapelle

  Walcheren - Westkapelle De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn ontstaan als een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa's door het gat in de dijk. Daardoor ontstond diepe geulen,... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Bos Biggekerke

  Walcheren - Biggekerke Het bos bij Biggekerke is een van de dorpsbossen op Walcheren, die de afgelopen jaren in het kader van ruilverkavelingen zijn aangelegd. Het ligt ten zuiden van de rondweg Biggekerke, tussen polder en duinen. Bij de aanleg van het Dorpsbos ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Oude Veerseweg

  Walcheren - Veere Dit van oudsher natte weidegebied was vroeger vele malen groter. Tot in de 16e eeuw vond hier, net als in andere lager gelegen poelgronden, moernering plaats. Veen werd onder de klei vandaan gehaald en gebruikt voor zoutwinning. Daardoor ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Bos Westkapelle

  Walcheren - Het bos bij Westkapelle is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw aangeplant. Nieuwe stukken natuur in de omgeving (Pauluswegeling en Boudewijnskerke) zijn van recentere datum. In het bos zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Zilveren Schor

  Walcheren - Veere Het “Zilveren schor” en aansluitend gebied zijn ten zuidoosten van Veere gelegen voormalige schorren aan de westrand van het Veerse Meer. Na afsluiting van het Veerse Gat in 1961 zijn ze drooggevallen en bebost op de toentertijd ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Landgoed Ter Hooge

  Walcheren - Middelburg Ter Hooge, een heerlijke plek om te wandelen. Het bos rond het kasteel bestaat grotendeels uit eik, es en esdoorn. Daarnaast zijn beuken, tamme kastanjes, lindes en andere soorten aangeplant, veelal groepsgewijs of in een lijnbeplanting. Langs ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Manteling van Walcheren

  Walcheren - Oostkapelle De Manteling van Walcheren is een ca 740 ha groot natuurgebied op de Kop van Walcheren, tussen Domburg en de Veerse Gatdam. Het bestaat uit oude buitenplaatsen, bossen, stukken duin (direct grenzend aan de altijd hoorbare Noordzee), statige lanen... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Oranjezon

  Walcheren - Vrouwenpolder Een wandeling door duingebied Oranjezon staat garant voor een gevarieerde wandeling! Langs het kanaal, door struwelen, loofbos, naaldbos, duingrasland of duinen. Door die afwisseling komen er veel soorten planten en dieren voor. Een aangename ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Bos Dishoek

  Walcheren - Koudekerke In  de duinen gelegen natuurgebied met fraai ontwikkeld duinstruweel, dicht duinbos en op de hogere toppen open duingrasland. Het gebied vormt samen met de door het Waterschap Scheldestromen beheerde delen de kustverdediging en is ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Fort den Haak Vrouwenpolder

  Walcheren - Vrouwenpolder Fort den Haak is een klein natuurgebied met duinen, poelen, graslanden en struweel. Het is gelegen op de plaats van de voormalige schans Fort den Haak, ooit gebouwd als verdediging tegen mogelijke Spaanse landingen op de noordkust van Walcheren. ... Lees verder