Naturschutzgebiet

Deesche Watergang

De Deesche watergang is plas-drasgebied tussen Goes en Kattendijke. Het bestaat uit een voornamelijk. schor, een kreekrest met rietranden en weiden.

In de Deesche watergang broeden naast kluten, pleviertjes en tureluurs, visdieven en kokmeeuwen. In het gras komen graspiepers, gele en witte kwikstaarten en veldleeuwerik voor; de ritekragen bieden broedgelegenheid aan rietgors, kleine karekiet, meerkoet en waterhoen. In het grasland komt de zeldzame graslatyrus voor, voorts is rolklaver massakl aanwezig. Op de dijk staat stinkende balloot. Het schor kenmerkt zich door onder meer zeekraal en zilte rus.

 

Eigenschaften:

Mehr wie das

Stellendam

Scheelhoek

  • naturschutzgebiet
  • stellendam
Ouwerkerk

Krekengebied Ouwerkerk

  • naturschutzgebiet
  • ouwerkerk
Anna Jacobapolder

Eendenkooi Sint Philipsland

  • naturschutzgebiet
  • anna jacobapolder
's Gravenpolder

Biezelingse Ham

  • naturschutzgebiet
  • 's gravenpolder