Naturschutzgebiet

Grote Putting

De Grote Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. Het gebied is gelegen in de Grote Hengstdijkpolder die reeds vóór 1161 was ingepolderd. Daarmee is dit een van de oudste gebieden uit de streek. De Putting is een laaggelegen weidegebied en bestaat uit zeer veel kleine perceeltjes begrensd door kronkelig lopende slootjes en greppeltjes. In vroeger tijden is hier veen uit de ondergrond gestoken wat ten dele het 'hollebollige' karakter van het grasland verklaart. In de zomermaanden is de Putting vooral een gebied voor weidevogels, zoals kievit, grutto en kluut. In de wintermaanden zijn het vooral grote groepen kolganzen, grauwe ganzen en canadese ganzen die het gebied bezoeken.

Lesen Sie mehr
Eigenschaften:

Mehr wie das

Kapellebrug

Clingse Bossen

  • naturschutzgebiet
  • kapellebrug
Vrouwenpolder

Fort den Haak Vrouwenpolder

  • naturschutzgebiet
  • vrouwenpolder
Oostburg

Groote Gat Oostburg

  • naturschutzgebiet
  • oostburg
Ouddorp

Kleistee

  • naturschutzgebiet
  • ouddorp