Naturschutzgebiet

Inlaag 1887

Inlaag 1887 is een strook laaggelegen grasland pal achter de Westerscheldedijk bij Ellewoutsdijk. Bekijk dit bijzondere natuurgebied bij hoog water vanaf de Zeedijk. Misschien zie je dan wel steltlopers als de tureluur, bontbekplevier of kluut!

Oorsprong inlaag
Uit de inlaag is in de negentiende eeuw klei gewonnen voor de aanleg van een reservedijk. Het uitgediepte gebied ligt beschut tussen de dijken. Bij hoog water is het drassige zilte grasland met zijn sloten en poelen een toevluchtsoord voor steltlopers als de tureluur, bontbekplevier en kluut. In het voorjaar is het een geliefd broedgebied.

Vier jaargetijden mooie natuur
Het natuurgebied is eigenlijk in alle jaargetijden mooi. In het voor- en najaar zie je hier veel trekvogels. Als de zeekraal in het najaar is uitgebloeid, kleurt de inlaag kastanjerood. In de winter is het waterpeil iets hoger dan in de zomer. Er wonen dan onder andere steltlopers en eenden.

Inlaag 1887 is een strook laag gelegen grasland pal achter de Westerscheldedijk. Uit de inlaag is in de negentiende eeuw klei gewonnen voor de aanleg van een reservedijk. Het uitgediepte gebied ligt beschut tussen de dijken. Bij hoog water is het drassige zilte grasland met zijn sloten en poelen een vluchtoord voor steltlopers als tureluur, bontbekplevier en kluut. In het voorjaar is het een geliefd broedgebied.

Dit gebied valt onder Natura 2000.

Lesen Sie mehr
Eigenschaften:

Mehr wie das

Veere

Veerse bos en kreken

  • naturschutzgebiet
  • veere
Vogelwaarde

Koegat

  • naturschutzgebiet
  • vogelwaarde
Schuddebeurs

Schuddebeurs

  • naturschutzgebiet
  • schuddebeurs
Walsoorden

Scheldedijk Walsoorden

  • naturschutzgebiet
  • walsoorden