Kutschfahren

Menroute Rondje Ouwerkerk

ENTFERNUNG 24 KM

Menroute Rondje Ouwerkerk

Startpunt 1: familie Tienpont, tel. 0111-416614 - Nieuwe Noorddijkseweg 2 Ouwerkerk
Logies Ouwerkerk:
paard: bij familie Tienpont;
personen: Er zijn enkele campings in Ouwerkerk. Hotel- en B&B accomodatie is er in Zierikzee.

1. Verlaat buitenplaats “De Goede Ree” linksaf de Nieuwe Noorddijkseweg op.
2. De dijk over en onderaan scherp naar rechts de Groenedijk langs. naambord ontbreekt!
3. Links aanhouden en bij T-kruising de halfverharde weg op.
4. Bij de Rijksweg N59 rechtsaf de parallelweg volgen.
5. Rechtsaf de Zwanenburgseweg op en deze geheel blijven volgen.

U passeert nu CAPELLE
Capelle hoorde ooit bij Nieuwerkerk. De naam van het gehucht heeft te maken met de kapel die er heeft gestaan. Alleen het kerkhofje -omringd door hoge bomen- is er nog van over. Voor de watersnoodramp op 1 februari 1953 was het een gezellig plaatsje met ongeveer 20 huizen, een winkeltje en een herberg. In de rampnacht is echter het grootste deel van de huizen in de golven verdwenen, net als de inwoners zelf. De boerderij aan de linkerhand met de houten schuur er achter staat op de plaats waar vroeger het slot Zwanenburg stond. Het werd al genoemd in 1342. In de 17e eeuw was het een ruïne geworden en een eeuw later werden de resten afgebroken. De weg er tegenover is naar Zwanenburg genoemd: de Slotweg.

6. Aan het einde linksaf de Haneweg op.
7. Even later links aanhouden en de Laan der Wereldveteranen volgen.
8. Op de Ring van Ouwerkerk de kerk aan de linkerhand houden. bakker/kruidenier

RINGDORP OUWERKERK
Ringdorpen zijn typisch Zeeuws. Dit type dorp heeft de vorm van een cirkel en dateert meestal uit de periode tussen de 11e en de 14e eeuw. Bijna alle zijn gesitueerd op een kreekrug, wat voortkwam uit de noodzaak om op de laag gelegen gronden een hoge plek te zoeken, teneinde de bezittingen droog te kunnen houden. De eerste vermelding van een Duivelands dorp dat Ouwerkerk heet, dateert uit 1233. De oude kerk en de toren gingen verloren, respectievelijk in de tweede wereldoorlog en de ramp. De stormvloed van 1 februari 1953 eiste hier een zware tol. Totdat het laatste dijkgat gesloten werd, was de Ring een eilandje in een binnenzee. Het hart van het dorp is na de ramp grotendeels vernieuwd. De vorm bleef echter ongeschonden.

9. De Hubrecht Kosterstraat in.
10. Linksaf de Noorsestraat in.

GESCHENKWONINGEN
De Noorsestraat is een bijzondere straat. De houten huizen zijn allemaal van hetzelfde type. Geen wonder, want ze werden geschonken door de regering van Noorwegen, als hulp na de overstroming van zuidwest Nederland in 1953. De geschenkwoningen kwamen als bouwpakketten aan en werden ter plaatse in elkaar gezet. De huizen dragen bijna alle nog een naam van een Noorse plaats en de straat werd naar het vrijgevige land genoemd. Elders in het indertijd overstroomde gebied staan ook Zweedse, Deense en Finse huizen.

11. Rechtsaf de Koningin Julianstraat in en in het verlengde daarvan de Oostweg op.

In het krekengebied, direct na een brug, is een PP.. plaatsen afvalbak en palen om paarden vast te zetten

ONTSTAAN VAN DE KREKEN
De watersnoodramp van 1 februari 1953 veroorzaakte grote schade aan het oostelijk deel van Schouwen-Duiveland. Via een enorm gat in de dijk stroomde hier maanden lang het zoute water de polder in en uit. Met veel inspanning werd op zeven november 1953 het laatste gat in de dijk gedicht. Vooral hier had de bodem zwaar geleden. Er waren diepe gaten geslagen en de humuslaag was weggespoeld. In 1956 verwierf Staatsbosbeheer het gebied en besloot het een recreatieve bestemming te geven. Water en bos, samen 140 hectare, geven het landschap een liefelijk aanzien. Populieren, maar ook eiken, beuken en essen zorgen voor beschutting en voedsel aan insecten, reeën, konijnen en vogels. Het is een blijvende herinnering aan de watersnoodramp van 1953.

12. Aan het einde van de Oostweg rechtsaf de Middenweg op en gelijk links.
13. De Lage Rampertseweg blijven volgen. naambord ontbreekt.

OVER DE AANWAS
Aan uw linkerhand ligt het gebied waarin vroeger een jachtslot stond, omringd door vijvers, bossen en visrijke sloten. Het was eigendom van ambachtsheer Carel baron Schimmelpenninck van der Oye,die hier (on)geregeld verbleef. Alles ging verloren door het bombardement van de geallieerden op 4 januari 1945. De baron heeft het landhuis nooit weer herbouwd, hij maakte van zijn bezit een natuurgebied. Om een aaneengesloten geheel te krijgen moest de Stoofdreef, die midden door het gebied liep, worden opgeheven. Ter compensatie werd bij het dorp de huidige Hofweg aangelegd. De aarden wal is opgeworpen om de rust in het natuurgebied te garanderen.

14. Rechtsaf de Brede Zandweg op.
15. Rechtsaf de Hoge Zandweg op.
16. Aan het eind bij de Oostersteijnweg oversteken en de dijk naar boven volgen.

Boven op de dijk kan gerust worden, met uitzicht op de slikken en Tholen afvalbak aanwezig.

17. Oosterscheldedijk blijven volgen tot Viane. PP afvalbak aanwezig. palen plaatsen. Sanitair?
18. Zuiddijk volgen tot splitsing, hier linksaf Weg van de Buitenlandse Pers volgen.

Ruime Picknickplek – restaurant – Watersnoodmuseum. wenselijk parkeerplek voor aanspanning bij water rechts.

19. Weg blijven volgen, na de bocht wordt het de Nieuwendijk. Volg verder 21.
20. Alternatief door het bos: wanneer u start op buitenplaats “De Goede Reen” kunt u een sleutel vragen om de bosroute te volgen. (weersafhankelijk). U kunt direct na de bocht rechtsaf naar beneden het bos is. De slagboom na het passeren weer sluiten! Na afdaling direct scherp naar links draaien en de gemarkeerde route volgen over het bospad. Let op: het is ook een ruiterroute. Voor de kreek gaat u linksaf. Aan het einde passeert u weer een slagboom. Ook deze sluiten! Uit het bos komend links Stelweg op – bij splitsing rechtdoor Nwe Noorddijkseweg volgen tot “De Goede Ree”. Einde van de tocht.

21. Bij 2e afslag rechts en direct links de Groenedijk gaan volgen.
22. Bij de kruising met de Gouweveerseweg en de Nieuwe Noorddijkseweg rechtsaf de dijk over en even later rechts de oprijlaan in van “De Goede Ree”. Einde van de tocht.

Lesen Sie mehr
Eigenschaften:

Mehr wie das