Kirche

PKN Kerk, Kerkplein

De oorspronkelijke kerk is bij een bombardement tijdens de Tweede Wereld Oorlog, 6 oktober 1944 geheel verwoest. De hervormde gemeente had in die tijd ruim 1600 leden. Tijdelijk is er toen gebruik gemaakt van een noodkerk, overgebracht uit Zwitserland. Met de gestage bouw van de kerk heeft men ook versieringen aangebracht. Boven de hoofdingang zijn beeldhouwwerken aangebracht. Een voorstelling is gemaakt met een kruis van het christelijk geloof. Aan de uiteinden der armen zijn vier evangelisten symbolisch uitgebeeld. Het is een sieraad aan het kapiteel van een conische zuil, in het midden van het kruis. De schacht van een griekse zuil wordt aangeduid, naast het verticale been van het kruis.De bedoeling van de gehele uitbeelding is, dat de Griekse en Romeinse beschavingen op de achtergrond gedrongen worden door de komst van Christus. Christus is het kruis. De zuil duidt de vroegere beschavingen aan.  Op 16 december 1950 is de nieuw gebouwde kerk in gebruik genomen. Echter een kerktoren had deze nog niet. Deze is pas in 1958 op de kerk gebouwd. De kerkklok is in 1508 gegoten voor de gemeente Vlake op Zuid Beveland en voorzien van een schild met daarop de heilige Barbara. De Duitse bezetting had grote belangstelling voor torenklokken. Zo werden in Nederland alle luidklokken gevorderd en op transport gesteld naar Duitsland.  Na omsmelting werd er oorlogstuig van gemaakt. Omgesmolten voor een totaal ander doel. Maar, de klok bleef gespaard! In 1940 werd ze al door de Duitsers gevorderd en gemerkt met de letter M. Ze werd voorlopig opgeslagen in Leerdam. Op 23 oktober 1944 werd  ze op transport gesteld naar Duitsland. Ze ging aan boord van het motorschip “Hoop op Zegen”, de schipper weigerde echter uitvoering te geven aan de opdracht van de bezetter. De Duitse weermacht liet schip en lading door een ander uitvoeren, die de reis wel begon maar weinig ervaring had. Het schip is toen bij Urk in het IJsselmeer gezonken. Na de bevrijding zijn de klokken weer boven water gehaald en teruggebracht bij de rechtmatige eigenaren.

Lesen Sie mehr
Eigenschaften:

Mehr wie das

Zierikzee

Nieuwe Kerk Zierikzee

  • kirche
  • baudenkmal
  • gebäude
  • zierikzee
Tholen

Grote Kerk

  • kirche
  • baudenkmal
  • gebäude
  • tholen