Naturschutzgebiet

Polsvliet

De Polsvliet is een kleine kreekrestant gelegen even ten zuiden van de Notendijk bij Terhole. Omdat de oude kreek bijna helemaal is dichtgegroeid met riet is er niet veel open water meer aanwezig. Wel zijn er nog een aantal lage, drassige weilanden waar in het voorjaar de Kievit zijn nest heeft of 's winters de watersnip zijn voedsel zoekt. De uitgebreide rietkragen vormen een broedgebied voor kleine karekiet, rietzanger, rietgors en blauwborst.

Eigenschaften:

Mehr wie das

Veere

Caisson Oostwatering

  • naturschutzgebiet
  • veere
Axel

Axelse Kreek

  • naturschutzgebiet
  • axel
Middelburg

Landgoed Ter Hooge

  • naturschutzgebiet
  • middelburg