Nature area

Autrichepolder

De Autrichepolder is een recent aangelegde water- en moeraspartij. Vanaf de kanaaldijk heb je een prachtig zicht over het gebied. Het kan er zéér vogelrijk zijn met grote aantallen eenden en ganzen: wilde eend, bergeend, slobeend, krakeend, wintertaling, kuifeend, grauwe gans, canadese gans en in de winter kolgans en rietgans. Ook steltklopers en weidevogels weten het gebied te vinden zoals watersnip, kievit, scholekster, kluut, tureluur en een enkele keer de kleine plevier. In de zomer heb je kans om geoorde futen te zien.

Features:

More like this

Koewacht

Plasschaert

  • nature area
  • koewacht
Ouddorp

De Punt

  • nature area
  • ouddorp
Nisse

De Poel

  • nature area
  • nisse