Nature area

Caisson Oostwatering

Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden.

De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, blauwborst, rietgors en rietzanger. Ook de bruine kiekendief broedt er met enkele paren. Soms zijn er tureluurs, kluten en bergeenden. Het gebiedje wordt omzoomd met vlier, braam en meidoorn. In de daarnaast gelegen inlaag zijn vijftig jaar na afsluiting van het Veerse Gat nog steeds zoutminnende planten te vinden, zoals melkkruid, zeerus en zulte.

Features:

More like this

Borssele

Westeindse Weel

  • nature area
  • borssele
Biggekerke

Bos Biggekerke

  • nature area
  • biggekerke
Bath

Schor bij Bath

  • nature area
  • bath
Hulst

Groot Eiland

  • nature area
  • hulst