Nature area

Deesche Watergang

De Deesche watergang is plas-drasgebied tussen Goes en Kattendijke. Het bestaat uit een voornamelijk. schor, een kreekrest met rietranden en weiden.

In de Deesche watergang broeden naast kluten, pleviertjes en tureluurs, visdieven en kokmeeuwen. In het gras komen graspiepers, gele en witte kwikstaarten en veldleeuwerik voor; de ritekragen bieden broedgelegenheid aan rietgors, kleine karekiet, meerkoet en waterhoen. In het grasland komt de zeldzame graslatyrus voor, voorts is rolklaver massakl aanwezig. Op de dijk staat stinkende balloot. Het schor kenmerkt zich door onder meer zeekraal en zilte rus.

 

Features:

More like this

Sint Philipsland

Rammegors

  • nature area
  • sint philipsland
Kampen

Platen van Hulst

  • nature area
  • kampen
Terhole

Polsvliet

  • nature area
  • terhole