Nature area

Groote Gat Koewacht

Het Groote Gat bij Koewacht is een kreekrestant dat herinnert aan een dijkdoorbraak in een ver verleden. Het water in de kreek is zoet, in tegenstelling tot de meeste kreken in Zeeland die brak of zelfs zoutwater hebben.

Features:

More like this