Nature area

Hompelvoet

Het gebied ligt ten zuiden van Ouddorp. Het eiland stond al voor de afsluiting van de Grevelingen in de belangstelling van natuurliefhebbers vanwege het regelmatig voorkomen van diverse soorten kustvogels, zoals de Grote Stern. Helaas is de broedkolonie die op Hompelvoet gevestigd was verlaten. In 2007/2008 is een nieuw eiland op westpunt van Hompelvoet aangelegd. Met het doel een aantrekkelijke broedplaats te maken voor kustvogels.

De Hompelvoet heeft zich ontwikkeld tot een eiland met grote, open en zeer bloemrijke vlakten en ruige struwelen. Diverse bijzondere plantensoorten worden hier gevonden, waaronder soorten die voorkomen op de Rode lijst (zeldzame, of elders zelfs met uitsterven bedreigde soorten). Opmerkelijk is de vondst enkele jaren geleden van de Herfstschroeforchis. Deze orchideeënsoort komt slechts op twee andere plaatsen in Nederland voor.

De Hompelvoet wordt begraasd met Fjordenpaarden die er het hele jaar blijven. Vanaf half mei komen daar koeien en kalveren bij, die half november weer worden weggehaald. In het broedseizoen (15 maart t/m 15 augustus) is het eiland niet toegankelijk. In deze periode wordt het eiland bewaakt door een vogelwachter, die de vogels observeert en tellingen verricht. Verder doet hij onderzoek naar de plantenwereld.

Read more
Features:

More like this