Nature area

Landgoed Ter Hooge

Ter Hooge, een heerlijke plek om te wandelen.
Het bos rond het kasteel bestaat grotendeels uit eik, es en esdoorn. Daarnaast zijn beuken, tamme kastanjes, lindes en andere soorten aangeplant, veelal groepsgewijs of in een lijnbeplanting. Langs de randen van de gazons zijn veel sierstruiken en exoten (niet inheemse soorten) aangeplant.

Opmerkelijk is het grote aantal soorten paddestoelen in het gebied: er zijn meer dan 200 soorten te vinden.

Vogels zijn er ook talrijk. Er broeden zo'n 40 soorten in het gebied, waaronder staartmees, zwartkop, tuinfluiter en grote bonte specht. Een bijzondere broedvogel is de blauwe reiger.

Bezoekers kunnen vrij door het gebied wandelen op de aanwezige (onverharde) paden. Er zijn twee routes uitgezet, de ene door het parkbos en de ander ook door het omringede weidegebied. Bij laatstgenoemde zijn laarzen aan te bevelen.

Read more
Features:

More like this

Westdorpe

Canisvliet

  • nature area
  • westdorpe
's Gravenpolder

Biezelingse Ham

  • nature area
  • 's gravenpolder
Ouddorp

De Punt

  • nature area
  • ouddorp