Nature area

Schor bij Bath

Het Bathse schor is een nu binnendijks gelegen voormalig schor aan het Bathse spuikanaal. Naast het natuurgebied is een motorcrossbaan.

Het Bathse schor kenmerkt door ruigten, rietvelden, kreekresten en lage begroeiing met onder meer meidoorn. 's Zomers bepalen harig wilgenroosje, akker- en speerdistel en jacobskruiskruid het beeld. Er is een bewoonde oeverzwaluwwand. In het riet voelen rietzanger, kleine karekiet en blauwborst zich thuis; in de ruigten broeden roodborsttapuit, sprinkhaanzanger en bosrietzanger. In de kreekresten zijn het hele jaar door ganzen en eenden te vinden.

Features:

More like this

Nummer Een

Het Voorland

  • nature area
  • nummer een
Hulst

Zoetevaart

  • nature area
  • hulst

Tiengemeten

  • nature area
Ellewoutsdijk

Inlaag 1887

  • nature area
  • ellewoutsdijk