Nature area

Staats-Spaanse Linies

Aan de zuidkant van Zeeuws-Vlaanderen lag tijdens de Tachtigjarige Oorlog lange tijd het front tussen de Spanjaarden en de Staatsen. Zowel vanuit het zuiden als vanuit het noorden werden in de loop van de 16e eeuw forten aangelegd die met elkaar werden verbonden door liniedijken. Veel daarvan is nu nog steeds goed herkenbaar in het landschap. Een aantal forten en liniedijken zijn ondertussen opgeknapt. Op veel plaatsen kun je over of langs de liniedijk wandelen en fietsen.

Features:

More like this