Bloemdijken

In Landschapspark Borsele ligt zo’n 80 kilometer aan bloemdijken. In het voorjaar staan hier de meidoorns in bloei waardoor het hele landschap ruikt naar voorjaar. Bovendien is het een plaatje om te zien.

De dijken liggen rond polders en voormalige getijdenkreken. Ze herinneren aan de eeuwig durende strijd van de bewoners met het water. Door overstromingen en opnieuw land inwinnen, is een stelsel van binnendijken ontstaan. De welen, ofwel kolkgaten, tussen de dijken herinneren aan oude dijkdoorbraken.

Je kunt met verschillende wandel- en fietsroutes de bloemdijken in het Landschapspark verkennen. Een aanrader is het om dit vooral in het voorjaar te doen als alles in bloei staat.