Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Het grootste Nationaal Park in Nederland vind je hier terug: Nationaal Park Oosterschelde. De Oosterschelde is sinds 2002 een nationaal park. Door het getij en de aanwezigheid van zowel zoet als zout water, is de diversiteit aan planten- en diersoorten enorm. Op de Bevelanden zijn verschillende natuurentrees tot Nationaal Park Oosterschelde. De entrees geven de bezoeker informatie over de natuur, de historie en de dieren in de omgeving.

Zomer en winter strijken er duizenden vogels neer in en rond de Oosterschelde. Het is een belangrijke broed- en foerageerplaats voor vele soorten. Je ziet er onder meer de scholekster, de steltloper en in de winter komen veel ganzen overwinteren in de Oosterschelde.

Onder water is het leven minstens even mooi als boven water. Zeehonden, bruinvissen en sepia’s kun je er zien. Zeehonden kun je soms vanaf de oevers zien, als ze liggen te zonnen op de zandbanken. Bruinvissen laten zich wat minder zien. Kijk uit naar de rugvin die boven het water uitsteekt als ze aan de oppervlakte komen. Sepia’s, inktvissen, komen naar de Oosterschelde om daar hun eieren af te zetten. Elk voorjaar levert dat een spektakel op waar veel duikers op afkomen. Niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland.