Staats-Spaanse Linies

Om zich te verdedigen tegen de Spanjaarden liet Antwerpen in 1584 het Land van Hulst onder water zetten. Het water reikte tot op enkele kilometers van Hulst. De Spanjaarden wilden voorkomen dat een Staats invasieleger dicht bij Hulst kon ontschepen. Daarom bouwden ze in 1586 Fort Zandberg. Tussen Fort Zandberg en de stad verrees Fort de Grote Rape.

In 1591 viel Hulst in handen van de Staatsen . Die bouwden een nieuw fort tussen de stad en de Grote Rape: de Moerschans. Beide forten werden opgenomen in een liniedijk. Omstreeks 1700 liet de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de liniedijk versterken. Met zeven redans. De Moerschans kreeg zijn uiteindelijke vorm met bastions op elk van de vier hoeken.

Ten zuiden van de Grote Rape werden nog twee fortificaties aangelegd: de Grote en de Kleine Kijkuit. De Fransen werden in 1702 tot staan gebracht bij de Kleine Kijkuit. Met de opheffing van Hulst als vesting in 1816 werd ook de linie opgeheven. Er zijn stukken van de liniedijk en de forten afgegraven. Toch is de linie nog vrij goed bewaard gebleven. Van Hulst tot Fort Zandberg is de linie helemaal te bewandelen.