Kasteel Westhove

Kasteel Westhove was ooit een machtig kasteel. Het kasteel werd al genoemd in een oorkonde van 1277. Het was eigendom van de abdij in Middelburg. Het is niet duidelijk hoe oud het kasteel toen was. En door wie het werd gebouwd. Van het middeleeuwse kasteel is niet veel meer over. Maar genoeg om nog volop tot de verbeelding te spreken!

In de Tachtigjarige Oorlog kreeg kasteel Westhove aanvankelijk een Spaanse bezetting. De Watergeuzen wisten in 1572 het kasteel te veroveren. Westhove had daarbij wel heel wat te lijden gehad. Na deze turbulente tijd kwam het kasteel in particuliere handen. Er werden parken en tuinen rond het kasteel aangelegd. Het werd meer en meer een lustslot.

Het kasteel is grotendeels vrij toegankelijk. In de voormalige orangerie vind je museum Terra Maris. Verder is in de tuin van het kasteel een replica neergezet van een middeleeuws mottekasteel. In het kasteel en de koetshuizen is een hostel. Het laat zich raden. Dit is een topbestemming voor kinderen.