Ringrijden

Ringrijden is een volkssport. En nog altijd springlevend op Walcheren. In wedstrijden en op folkloristische dagen. Gezelligheid gaat gepaard met bloedserieuze competitie.

Ringrijden stamt uit het eind van de 17de eeuw. De oorsprong gaat mogelijk terug tot de middeleeuwen. Als overblijfsel van middeleeuwse toernooien. De strijdbare adel kampte om een prijs. Die een jonkvrouw ter beschikking stelde. Om de prijs te winnen, werd de ring van de jonkvrouw opgehangen. De ridders moesten deze ring zien te steken. De eerste die dit driemaal lukte, werd naar de jonkvrouw geleid. Om de prijs in ontvangst te nemen.

Deelnemers aan het ringrijden zijn allang niet meer uitsluitend boerenzonen en -knechten. De wedstrijden zijn een evenement voor vrouwen en mannen. In bijna alle Walcherse dorpen is het ringrijden een volkssport. Met veel deelnemers. Pak als het even kan een wedstrijd mee.