Oranjezon

In Oranjezon kan het zo maar gebeuren. Oog in oog staan met een damhert of ree. Het is het meest afwisselende kustgebied van Zeeland. Je komt bos, struweel en duingrasland tegen. In de zeereep wandel je tussen helmgras. Met prachtige uitzichten. Over zee.

In de 13de eeuw werden de schorren bij Vrouwenpolder ingedijkt. Vanuit Domburg verwaaide het strandzand. Zo vormden de eerste duinen. Die groeien uit tot een duinlandschap: Oranjezon. Het gebied hoorde bij het markizaat van Veere. Het dankt zijn naam aan de oorspronkelijke eigenaren. De graven van Nassau, later prinsen van Oranje. En dus niet aan het prachtige zicht op de ondergaande zon.

Oranjezon biedt alles wat je als natuurliefhebber kunt wensen. Rijkdom aan planten en dieren. Oranjezon is een natuurmonument en ‘aardkundig monument’. Je ziet hier hoe duinen op een natuurlijke wijze ontstaan. En veranderen. Als een van de weinige plekken langs de Nederlandse kust. Vanaf het brede strand waait het zand naar de duinvoet. In de zeereep blijft het stuivende zand liggen. Zo groeit Oranjezon nog steeds een beetje.

Om dit gebied te bezoeken is een dagkaart (€1) nodig.