Natuurgebied

Bokkegat

Het Bokkegat is voor een belangrijk gedeelte een zgn. plas-dras-gebied ten noorden van Wissenkerke. Daarachter liggen kleinschalige, kruidenrijke weiden en wat snippers bos. In het natte gedeelte van het Bokkegat broeden steltlopers als kluten, tureluurs en plevieren, eenden en ganzen. De slikrandjes zijn van belang voor kwikstaarten, oeverlopers, witgatjes en kleine strandlopers. In het aangrenzende bos broeden onder meer buizerds en spechten en zangvogels als zwartkoppen, lijsterachtigen, grasmus en braamsluiper. In de winter pleisteren er vele eendensoorten en ganzen.
Opvallend is het voorkomen van akkerdoornzaad, een rode lijst-soort. In het zoute gedeelte komen typisch zoutminnende planten voor als heen, schijnspurrie en zilte rus. In het zoete deel toe groeien onder meer melkkruid en zeegroene zegge en kleine, rol- en aardbeidklaver.

Lees verder
Kenmerken:

Meer zoals deze

Heinkenszand

Landgoed Landlust

  • natuurgebied
  • heinkenszand
's Gravenpolder

Biezelingse Ham

  • natuurgebied
  • 's gravenpolder
Hoek

Mauritsfort

  • natuurgebied
  • hoek