Natuurgebied

Caisson Oostwatering

Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden.

De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, blauwborst, rietgors en rietzanger. Ook de bruine kiekendief broedt er met enkele paren. Soms zijn er tureluurs, kluten en bergeenden. Het gebiedje wordt omzoomd met vlier, braam en meidoorn. In de daarnaast gelegen inlaag zijn vijftig jaar na afsluiting van het Veerse Gat nog steeds zoutminnende planten te vinden, zoals melkkruid, zeerus en zulte.

Kenmerken:

Meer zoals deze

Kattendijke

Deesche Watergang

  • natuurgebied
  • kattendijke
Koewacht

Groote Gat Koewacht

  • natuurgebied
  • koewacht
Vogelwaarde

Koegat

  • natuurgebied
  • vogelwaarde