Promotie

Dit jaar is er veel gesleuteld aan de gezamenlijke promotie voor de Bevelanden.
Samen met ondernemers, promotiestichtingen en ondernemersverenigingen hebben we de koers bepaald voor onze promotie.

Er is gekozen om ons te richten tot de beleeffase van de customer journey. Dit houdt in dat we gasten die al in Zeeland zijn enthousiasmeren en inspireren hier verder te kijken.
Vanuit deze keuze heeft de VVV een promotieplan geschreven voor 2017. Dit plan bevatte onder andere het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig fotomateriaal op basis van de statement producten en een ontwerp voor de Badkoerier waar ondernemers op aan konden haken. Verder is er gewerkt met Facebookposts om statementproducten zoals de Oosterscheldeweek een keer extra in de spotlight te zetten.

Ook in de VVV App hebben de Bevelanden zich geprofileerd met een reisgids waarin informatie terug te vinden is over statement en specialty producten.

Met zicht op 2018 wordt er gewerkt aan een meerjarenplan waar we weer een tijd mee vooruit kunnen. Dit plan zal gebaseerd zijn op het promotieplan dat in 2016 gerealiseerd is en aanbevelingen bevat voor de Bevelanden ten behoeve van de promotie.