gezondheidstoerisme Zuid-Beverland

Stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme

In januari 2018 is het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Bevelanden 2018-2020 vastgesteld. Doel is om gezondheidstoerisme binnen de Bevelandse gemeenten te stimuleren en beter op de kaart te zetten.

Met het stimuleringsprogramma wensen de Bevelandse gemeenten de kansen voor toeristen en inwoners op het gebied van gezondheidstoerisme te verzilveren. Die kansen zijn er volop. Daarvoor is meer samenwerking en verbinding tussen de verschillende sectoren en een faciliterende rol van de gemeenten nodig. Het stimuleringsprogramma is tot stand gekomen op basis van onderzoeken onder de Bevelandse gasten en input van ondernemers en betrokken organisaties uit de Bevelandse gemeenten.

Het stimuleringsprogramma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kansrijke voorbeeldprojecten
  2. Nadere onderzoeken en verkenningen
  3. Faciliterende rol gemeente

 

Aan Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kustoerisme (HZ University of Applied Sciences) hebben de Bevelandse gemeenten om ondersteuning gevraagd bij de uitvoering van het Stimuleringsprogramma, door voorbeeldprojecten te begeleiden, onderzoeken en verkenningen op te zetten en te faciliteren bij onder meer de organisatie van een netwerkbijeenkomst.

Ondernemers met ideeën of vragen op het gebied van gezondheidstoerisme kunnen terecht bij Tatiana Booi van Impuls Zeeland: [email protected].

Het complete stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Bevelanden is te vinden via deze link.

Na de zomer wordt er een netwerkbijeenkomst gepland, zodat ondernemers en betrokken organisaties elkaar kunnen ontmoeten en geïnspireerd kunnen worden.

 

Woensdag 11 oktober 2017 vond de Inspiratiebijeenkomst Gezondheidstoerisme Bevelanden plaats georganiseerd door HZ en Impuls. Ruim 65 ondernemers en andere betrokken organisaties hoorden hoe gasten bezig zijn met hun gezondheid tijdens hun vakantie. Maar ook hoe Bevelandse ondernemers met hun huidige aanbod inspelen op de vraag naar gezondheid en zorg. Ruim 55% van de ondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, spelen al in op gezondheidstoerisme! Onderstaande tabel zien wat het huidige aanbod van gezondheidstoerisme op de Bevelanden is:

Wat is het huidig aanbod?/faciliteiten (N=51)

Aantallen

Gezonde voeding 20
Toegang voor minder validen 31
Gerechten voor specifieke diëten, etc. 15
Bewegingsbevorderende activiteiten 14
Bewegwijzering 11
Aanpassingen voor mensen die minder goed zien 3
Anders 9

Gasten hebben met name behoefte aan:
Inspelen op gezondheidsbehoefte gebeurt door aanbieden van:

  1. Gezonde voeding
  2. Biologische producten
  3. Sportactiviteiten
  4. Faciliteiten

Uit de onderzoeken blijkt dat de ondernemers met name behoefte hebben aan samenwerking, communicatie, subsidies en het promoten van het aanbod.
Vervolgens hebben zes Bevelandse ondernemers de zaal geïnspireerd door te vertellen hoe zij aan de slag zijn gegaan met gezondheidstoerisme in hun eigen bedrijf. Op de zeepkist stonden: Bart van den Heuvel van Omnium, Kim Bliek van Camping de Molenhoek, Patrick Vader van Sport Zeeland, Kim Bakker van Landgoed Rijckholt, Robbert Northolt van Camping Scheldeoord en Hans Everse van Zilt-E en Tafel Thuis.

Tot slot zijn alle deelnemers zelf aan de slag gegaan met het jutten van kansen van gezondheidstoerisme voor de Bevelanden in workshops.

Al deze input leidt tot een stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme voor de Bevelanden, welke eind dit jaar wordt opgeleverd en volgend jaar uitgevoerd zal gaan worden.