Kuiperspoort Middelburg

Geschiedenis van Zeeland

De Zeeuwen hebben zich het leven op de rand van land en water, door de eeuwen heen eigen gemaakt. De historie van dit land in zee vind je terug in het landschap maar ook in de monumentale steden zoals Middelburg en Zierikzee. Ooit behoorden zij tot de belangrijkste steden van het land. Het water gaf en het water nam. Veel gewonnen land, verdween ook weer tijdens overstromingen.

Nehalennia

Ontstaan

Zeeland is ontstaan doordat de rivieren De Schelde en de Maas de zandvlakten verdeelden in eilanden. Zo’n 15.000 jaar geleden vestigden zich de eerste mensen in dit gebied. Van oudsher werd hier landbouw bedreven, rond het begin van de jaartelling werd Zeeland een handelsgebied. Dat kwam door de vestiging van de Romeinen. Uit die tijd stammen ook de beelden van Nehalennia die door vissers in de Oosterschelde werden gevonden. 

Abdij Middelburg

Burchten

Na de bezetting door de Vikingen rond 850 na Christus, zijn er overal verdedigingsburchten gebouwd. Delen van deze burchten zijn tegenwoordig nog te zien in bijvoorbeeld Oostburg en Oost-Souburg. Daarna waren grote delen van Zeeland in handen van Vlaamse abdijen. Zij maakten de eilanden wat groter door inpoldering.

Modderen in het verdronken land van Saeftinghe

Gevecht

Sinds de middeleeuwen zijn Zeeuwen in gevecht met het water voor hun land. Onder meer het Verdronken Land van Zuid-Beveland en het Verdronken Land van Saeftinge zijn daar nog steeds stille getuigen van.

Veere vanaf het Veerse Meer

Hoogtepunt

In de 16e en 17e eeuw beleefde Zeeland één van zijn hoogtepunten. De steden Middelburg, Vlissingen, Veere en Zierikzee hadden als havensteden een grote rol in de Lage Landen. Middelburg was in die tijd de grootste handelsstad van de Noordelijke Nederlanden. 

Slag om de Schelde

Strategisch

Zeeland is door zijn ligging altijd van strategisch belang geweest. In de Tweede Wereldoorlog hadden veel dorpen en steden daarom te lijden van bombardementen en gevechten. Aan het eind van de oorlog werd een felle strijd gevoerd voor een vrije doorgang over de Westerschelde. Deze Slag om de Schelde speelde een sleutelrol bij de bevrijding van Nederland. Veel militairen en Zeeuwen verloren het leven tijdens de gevechten. 

Oosterscheldekering

Watersnoodramp

In 1953 nam de zee vele levens tijdens de Watersnoodramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari beukte het water door de dijken in Zeeland. 873 Zeeuwen vonden de dood tijdens de rampnacht en de dag erna. De Deltawerken werden gebouwd om rampen als deze te voorkomen. In 1987 werden de Deltawerken afgerond met de opening van de Oosterscheldekering.

Stadswandeling Veere

Ontdekken

Wil je de Zeeuwse historie zelf ontdekken? Dat kan met onze thematische fiets- en wandelroutes. Ook kun je op stap met een gids van de VVV. Er zijn bijvoorbeeld rondleidingen in de Middelburgse abdij en de historische monumentenstad Zierikzee en Veere. Je kunt met een gids de basiliek van Hulst beklimmen of over de vestingwallen wandelen en de historie tot leven laten komen. 

 

Meer over Zeeland

Kijk ook eens op www.zalig-zeeland.com.

Gerelateerde tags: