Melissant

Melissant

Het dorp Melissant op Goeree-Overflakkee ligt in het midden van het eiland tussen Dirksland en Stellendam. Het is een plattelandsdorp waar de landbouw altijd een grote rol heeft gespeeld. Buiten het dorp vind je nog een aantal mooie, oude boerderijen.

Het dorp is in de vijftiende eeuw ontstaan toen de gorzen rondom Dirksland bedijkt werden. Hoe Melissant aan zijn naam kwam, kent verschillende versies. Eén daarvan is dat een van de bedijkers de naam Melis had en dat het tweede deel van Melissant verwijst naar zand.
Een andere, vermakelijke verklaring is dat Melis en Dirk (Diederick, de bedijker van de polder Dirksland) ruzie kregen. Bij het verdelen van de gronden kreeg Melis het zand (Meliszand) en Dirk het land (Dirksland).

Het dorp had tot halverwege de 19e eeuw een zeer bescheiden omvang. Rond 1850 kwam er een kerk, een school en een raadhuis. Vanaf toen is het inwonertal gaan groeien, tegenwoordig heeft het dorp ruim 2100 bewoners.

Tot 1835 had het dorp geen enkele straat. Wat men "straat" noemde, was een kleiweg langs de huizen. Bij regenachtig weer was het een moddertroep. Onder het bestuur van burgemeester Van Weel kwam er in 1840 een volledige bestrating.

De meeste woningen waren klein en laag. Arbeiders konden aan de Molendijk kleine stukjes grond krijgen met daarop altijd durende erfpacht. Veel arbeider zagen zo kans om een eigen, royalere woning met een stukje tuin erbij te verkrijgen. Zij het dan met een zware hypotheek erop.

Het dorp heeft een opvallend groot aantal kerken, in totaal staan er vijf kerken. De oudste is de roomskatholieke, dan de hervormde en dan de gereformeerde kerken.

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 is Melissant als een van de weinige dorpen op Goeree-Overflakkee niet overstroomd.

Melissant was lange tijd een agrarische gemeenschap. Op Goeree-Overflakkee werd tot 1870 veel meekrap verbouwd. De rode verfstof in de wortels van dit gewas werd voor allerlei doeleinden gebruikt. De wortels werden gedroogd en vermalen in een zogenaamde meestoof.

Tegenwoordig is de landbouw nog steeds een belangrijke inkomstenbron. Ook is er een actieve middenstand, een groot keukencentrum, een transport- en touringcarbedrijf en het grootste luchtvaartsproeibedrijf in Nederland, K.A. van Beek BV is in Melissant gevestigd.

Aan de rand van het dorp ligt zorgboerderij De Nollestee. Op deze kwekerij worden heesters en verschillende plantensoorten gekweekt. Dagelijks werken hier mensen met hun begeleiders, ieder op hun eigen niveau. Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je de winkel bezoeken. De medewerkers vertellen je trots over hun werk en je kunt het eindresultaat zien.

In het voorjaar is Melissant op z’n mooist. Prachtige akkers, loslopende schapen op de buitendijken en uitgestrekte weilanden zorgen voor een typisch Hollands landschap. Op de Slikken van Flakkee langs het Grevelingenmeer lopen Heckrunderen en Fjordenpaarden. De Slikken zijn eigendom en in beheer van Staatsbosbeheer en beperkt toegankelijk. In juli en augustus zijn er regelmatig excursies onder begeleiding van een gids. Je kunt reserveren via de VVV.

Gerelateerde tags: