Oude-Tonge kerk

Oude-Tonge

Het dorp Oude-Tonge ligt op Goeree-Overflakkee en is een toeristisch dorp. Het is met name populair bij watersporters. Het vormde vroeger, samen met Nieuwe-Tonge, de heerlijkheid Grijsoord. In 1284 kocht Albrecht van Voorne de heerlijkheid Grijsoord van graaf Floris V. Het bestond toen uit slikken en gorzen, waarop in de zomermaanden herders met hun schapen verbleven. Behalve herders verbleven in Grijsoord ook vissers en vogelvangers. Het gebied werd ook gebruikt voor het winnen van zout (darinckdelven). Na de bedijking van het gebied, slibden de omliggende kreken binnen enkele jaren dicht. In de jonge polders werd vooral landbouw en veeteelt beoefend. De vruchtbare klei leende zich prima voor het verbouwen van graansoorten, vlas, meekrap, erwten en bonen.

Oude-Tonge kerk

Het dorp bestond oorspronkelijk uit de Kaai, de Oostdijk, de Molendijk, de Voorstraat en de Kerkring. In de 16e eeuw werden de eerste (houten) woningen gebouwd. In 1647 woedde een grote dorpsbrand, waardoor een groot deel van Oude-Tonge in de as werd gelegd. Ook het gemeentehuis brandde af, zodat de meeste archieven van voor die datum verloren zijn gegaan.

Watersnoodramp Zeeland 1953

Oude Tonge heeft van alle plaatsen op Goeree-Overflakkee het zwaarst geleden onder de Watersnoodramp in 1953. Er kwamen 305 mensen om het leven. Ze zijn begraven in een massagraf in een dijk net buiten het dorp.

Oude Tonge haven

Oude-Tonge is tegenwoordig een toeristisch dorp. De kleine haven is zeer geliefd bij watersporters rondom Goeree-Overflakkee. Via de diverse fietsroutes over het eiland, toer je door het dorp en omgeving.

Gerelateerde tags: