Honden

Honden zijn welkom in Ouddorp en mogen op bepaalde locaties ook los “rennen”!
Het is van 1 mei tot 1 oktober van 09.00 tot 19.00 uur tussen de kilometerpalen 9.50 en 11.50 en tussen de kilometerpalen 21.20 en 23.00 (het strand aan de buitenzijde van de Brouwersdam bij strandpaviljoen De Kous) niet toegestaan om uw hond mee te nemen naar het strand. Buiten deze zones dienen honden te zijn aangelijnd. U kunt deze gebieden zien op de strandfolder.
Vóór 9.00 uur en ná 19.00 uur mogen de honden dan ook los!! Hieronder ook nog een aantal andere mogelijkheden waar honden los mogen (zie voor de strandpalen, onze plattegrond à € 2,--).

Deze gebieden zijn allen eigendom of in beheer van Natuurmonumenten. U dient er rekening mee te houden dat bebording in de gebieden zelf of de informatie op de website van Natuurmonumenten leidend is en dat u aan onderstaande informatie, geen rechten mag ontlenen.

  • Kwade Hoek: Op het strand mogen de honden het gehele jaar loslopen, globaal tussen strandpaal 6 en 7.75. Aangegeven middels bebording. Let op: In het broedseizoen tussen 1 maart en 15 juli wordt er in het losloopgebied een extra stuk afgesloten t.b.v. de kustbroedvogels. Aangegeven middels bebording.
  • De Enden: Het gehele jaar mogen de honden hier op de wandelpaden los. Aangegeven middels bebording.
  • Bunkerbos en Bosje Ouddorp: gelegen aan de Hofdijkseweg te Ouddorp. Het gehele jaar mogen de honden hier op de wandelpaden los. Aangegeven middels bebording.