Inlagen Noord-Beveland

Inlagen kenmerkend voor Noord-Beveland

Op Noord-Beveland zijn veel inlagen. Inlagen zijn kleine, secundair gevormde polders, die achter de zeedijk liggen op plaatsen waar men een dijkdoorbraak vreesde. Het waren oorspronkelijk akkers en weiden. Deze diepgelegen natte moerassen zijn mooie, waardevolle natuurgebieden. De inlagen zijn erg belangrijk voor vogels. Vanaf de vele dijken zijn de inlagen goed te overzien. 

De noordkust van Noord-Beveland tussen de Oosterscheldekering en Colijnsplaat wordt gevormd door een aaneengesloten reeks inlagen. De meeste inlagen zijn in beheer bij Het Zeeuwse Landschap, zoals de Thoornpolder, de Vlietepolder, de inlaag Oesterput, en de buitendijks gelegen Oesterput, een inlaag die in 1881 verloren ging. 

De meeste inlagen op Noord-Beveland zijn zoet. Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar erg rijk aan vogels. Vooral eenden, meeuwen en steltlopers komen er voor. 

Ter hoogte van het midden van de inlaag Keihoogte (ten noorden van Wissenkerke) staat een vogelobservatiehut, die bijna altijd uitzicht biedt op vele kustvogelsoorten. Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel en daar begint ook het wandelpad naar de kijkhut. 

Op de inlaagdijk van de inlaag 's Gravenhoek is een uitkijkpunt van waaraf de drie vogeleilanden goed te observeren zijn. Een mooi uitzicht is er vanaf het punt waar de inlaagdijk van de inlaag 's Gravenhoek en de inlaag Oesterput op de Oosterscheldedijk aansluit. Binnendijks zijn de twee inlagen te zien, met daarachter het uitgestrekte landbouwgebied, en buitendijks de voormalige inlaag Oesterput.

Bij VVV Kamperland zijn routes en wandelingen te koop door deze natuurgebieden.