Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

Nationale Parken, waar ook ter wereld, zijn de mooiste en waardevolste natuurgebieden. In Nederland zijn er twintig. Het zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur. Nationaal Park Oosterschelde is het grootste Nationaal Park van Nederland.

Nationaal Park Oosterschelde is een uniek en dynamisch natuurgebied en ligt aan de noord en oostkant van Noord-Beveland. Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout en zoet water leven er duizenden vogels en planten waaronder o.a. lamsoor en zeekraal.

Door de open verbinding met de Noordzee is het twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed. Droogvallende zandplaten en slikken zijn belangrijke voedsel- en rustgebieden voor duizenden vogels, waaronder steltlopers en plevieren. Als de zandplaten weer in de golven verdwijnen, gaan de vogels naar de oevers van de Oosterschelde. Daar, achter de dijken, liggen de karrevelden, inlagen en kreekgebieden.

Van veel vissoorten, zoals geep, ansjovis en puitaal, worden de jongen in dit gebied geboren. Inktvissen komen speciaal van de Engelse zuidkust om in de Oosterschelde te paren. Sommige vogelsoorten, zoals de tureluur komen naar het Oosterscheldegebied om er te broeden. Andere verblijven er een korte periode tijdens de trektocht naar het zuiden om daar te overwinteren of naar het noorden om er te broeden.

Ook zeehonden en bruinvissen hebben hun plekje helemaal gevonden in de Oosterschelde. De bruinvissen laten regelmatig hun karakteristieke rugvin zien langs de kust van de Oosterschelde.

De Oosterschelde kent een rijk onderwaterleven. Door de heldere waterkwaliteit is het een ideale plaats om te zwemmen en te duiken.  Er vinden elk jaar ruim één miljoen duiken plaats. Op en in de zandige bodem leven brokkelsterren, platvissen, weduwerozen, garnalen, schelpdieren en allerlei soorten wormen. Ook zeepaardjes, sepia’s, en zelfs een soort koraal, dodemansduim, kan je hier tegen komen. Tussen de stenen van dammen en dijken leven krabbetjes en kreeften. Kleurige zeeanjelieren, mosselen, zakpijpen en wieren zetten zich vast op de stenen. Ontdek de verschillende duiklocaties.

Rondom dit fantastische natuurgebied worden tal van natuurgerichte belevingsactiviteiten georganiseerd die te vinden zijn op de evenementenkalender.