Kerk Noordgouwe

Noordgouwe

Noordgouwe is een van de jongste dorpen op Schouwen-Duiveland. Het ligt langs de doorgaande weg tussen Zierikzee en Brouwershaven. Het is een echt ringdorp. Vroeger werd in veel dorpen de kerk in het midden gebouwd en de huizen er in ringen omheen.

Tot de 14e eeuw lag er op de plek van het dorp een water, De Gouwe. Die scheidde de eilanden Schouwen, Duiveland en Dreischor van elkaar. De Gouwe verzandde en de noordelijke tak werd ingepolderd. Mede hieraan dankt het dorp zijn naam.

De Driekoningenkerk in het midden van het dorp dateert uit 1462. De kerk is omgracht en ligt wat hoger. De stenen waarmee de kerk deels hersteld is in 1577, komen uit het klooster dat er vlakbij heeft gelegen. Tussen 1434 en 1572 stond het klooster Sion van de orde der Kartuizers waar nu de Kloosterweg door Schuddebeurs loopt.

Rondom de kerk staan oude gasthuizen, klein en wit geschilderd. Ten westen van Noordgouwe lag ooit Huize de Pottere, een 16e eeuws kasteel van Hendrik de Pottere. Het werd in de loop der tijd verbouwd tot een boerderij. In 1651 lieten zijn erfgenamen een groep van vijf lage weduwenhuisjes bouwen, de Pottere Hofjes.
De authentiek travalje, ook wel hoefstal genoemd, staat ook aan de Ring. Die werd vroeger door de hoefsmid gebruikt om de paarden of ezels te beslaan.

Noordgouwe heeft vanaf 1902 een streekziekenhuis gehad. Toen in 1957 een nieuw ziekenhuis in Zierikzee werd geopend, kwam het gebouw aan de Donkereweg leeg te staan. Tegenwoordig zit er een kuuroord in waar je kunt vasten.

Door de hoge ligging, bleef Noordgouwe droog liggen tijdens de Watersnoodramp in 1953. Als een van de weinige dorpen op Schouwen-Duiveland, de rest van het eiland werd zwaar getroffen toen de dijken doorbraken.

Gerelateerde tags: