De Schelphoek

De diepe stroomgeulen maakten het herstel van de oorspronkelijk dijk onmogelijk. Daarom werd ruim tweehonderd hectare landbouwgrond opgeofferd. Er werd ruim vier kilometer lange ringdijk (caissons gevuld met zand en klei) om die geulen aangelegd. Op 27 augustus werd de laatste en diepste geul met een Phoenix-caisson gedicht. Deze steekt nog altijd boven de dijk uit. De Schelphoek is tegenwoordig een schitterend natuurgebied. Staatsbosbeheer onderhoudt 140 hectare buitendijks getijdengebied en een binnendijks deel van 85 hectare waaronder de Schelphoekkreek (18 hectare-pootje baden, vissen) en 33 hectare bos. Visvergunningen voor de Schelphoek zijn bij de VVV verkrijgbaar. Een weekvergunning kost 7,50.