De bodem spreekt: archeologie in het Stadhuismuseum

Begeleide archeologieles voor groep 7 en 8

De leerlingen maken kennis met verschillende bodemvondsten uit Schouwen-Duiveland, die zich in de collectie van het Stadhuismuseum bevinden. Tijdens het museumbezoek ontdekken de leerlingen wat een archeoloog doet en hoe hij of zij te werk gaat. Ze gaan zelf bodemvondsten onderzoeken en leren kritisch naar objecten te kijken om er informatie uit te halen. Door zelf te kijken, te voelen en gevonden voorwerpen te beschrijven, leren de leerlingen hoe een archeoloog het verleden probeert te reconstrueren aan de hand van eeuwenoude voorwerpen.

Het programma wordt begeleid door vakkundige en enthousiaste vrijwilligers die aangesloten zijn bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Waar?

Stadhuismuseum Zierikzee
Duur programma: ca. 120 minuten
Begeleiding: 2 begeleiders per 15 leerlingen
Kosten: toegang gratis voor basisscholen op Schouwen-Duiveland
Contact: voor boeking en meer informatie over het programma 0111-454464 of [email protected]

Waarom?

  • Leerlingen worden zich bewust van de geschiedenis van hun omgeving aan de hand van bodemvondsten
  • Leerlingen leren informatie over vroegere samenlevingen te verkrijgen aan de hand van archeologische en museale objecten
  • Aansluiting bij kerndoelen: 2, 3, 4, 51, 52 en 56

Het Stadhuismuseum
Meelstraat 6-8
4201 EC Zierikzee
0111-454464
[email protected]