Vereniging Musea Schouwen-Duiveland

Eiland

Schouwen-Duiveland is een eiland met een lange en rijke geschiedenis, verbonden aan de zee, de handel en de natuur. Slechts een halve eeuw geleden ‘eiland af’ door de bouw van de Deltawerken en de Zeelandbrug, reikt haar geschiedenis tot diep in de middeleeuwen. In historische stadjes, in karaktervolle dorpen en in het landschap is veel bewaard gebleven van de strijd om het bestaan en de strijd tegen de krachten van de natuur. Schitterende monumenten weerspiegelen perioden van grote welvaart en ambitie. 

Verhalen

De vertellingen van Schouwen-Duiveland zijn de moeite waard en omvatten lessen over verleden, heden en toekomst. Veel daarvan is bewaard in de afzonderlijke musea van het eiland. Als je de verhalen van de musea bij elkaar optelt heb je een schitterend pallet van dit aan verhalen schatrijke eiland. De musea vormen dan ook samen de ‘Schatkamers van het eiland’.

Vereniging

Het eiland Schouwen-Duiveland telt acht musea die samenwerken in de Vereniging van Musea Schouwen-Duiveland (VMSD). De musea werken samen om de verhalen van het eiland effectief te ontsluiten voor de bewoners en bezoekers van het eiland. De samenwerking kreeg een stimulans door het samenvoegen van zes tot één gemeente op 1 januari 1997.

Doel

De diversiteit aan onderwerpen en de betekenis daarvan vormen een bron van inspiratie met lokale, regionale, nationale en zelf internationale betekenis. Kleine meer lokale musea en grote publiekstrekkers vullen elkaar aan. Het doel van de samenwerking is een bijdrage te leveren aan een goed bewoners-, bezoekers- en vestigingsklimaat: een boeiend en bruisend eiland waar veel te beleven is.

Zingeving

Enkele musea hebben een professionele staf, echter alle 8 musea kunnen alleen bestaan dankzij het vele vrijwilligerswerk. De musea bieden een scala aan interessante werkzaamheden en bieden zingeving aan de tijdsbesteding van jong en oud in de diverse woonkernen van het eiland.

Gezamenlijk

Met het motto ‘alleen ga je sneller samen kom je verder’ werken de musea samen aan de volgende onderwerpen.

  • Educatie voor jongeren en scholen
  • Communicatie naar de doelgroepen
  • Collectie beheer, inventarisatie en registratie van het erfgoed
  • Presentatie samenhang door uitwisseling van kennis en objecten 
  • Vrijwilligers werven, binden en boeien
  • Bedrijfsvoering delen van kennis over administratie en inkoop
  • Huisvesting delen van kennis en informatie

Musea

De volgende musea zijn lid van de VMSD.

Contact 

Voorzitter VMSD - - -
Penningmeester VMSD Ria Geluk 0628513978 [email protected]
Secretaris VMSD Henk van der Veer 0612054650 [email protected]
Educatiemedewerker VMSD Iris van de Zande   [email protected]