Over Schouwen-Duiveland

Geschiedenis

Schouwen-Duiveland bestond oorspronkelijk uit vier eilandjes: Schouwen, Bommenede, Dreischor en Duiveland. Door verzanding en inpoldering kunnen we nu spreken over een gebied van ruim 23 hectare. Overigens loopt de gemeentelijke grond door tot ver in het omringende water. Met het binnenwater meegerekend, bestaat de gemeente Schouwen-Duiveland meer uit water (bijna 26 hectare) dan uit grond.

De strijd tegen het water is op vele plaatsen terug te vinden in het landschap en de gebouwen. Resten van kreken en overstromingen zijn aantrekkelijke natuurgebieden geworden en op sommige huizen kunt u zien tot hoe hoog het water ooit is gekomen. De Plompe Toren staat symbool voor de vele dorpen die ten prooi vielen aan het water. De herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 zijn het meest zichtbaar en goed te volgen in een speciale (auto)route.

Schouwen-Duiveland heeft voorspoed en tegenslag gekend. De voorspoed zorgde bijvoorbeeld voor de prachtige koopmanshuizen en andere gebouwen in onder meer Zierikzee en Brouwershaven. Ook de landhuizen en herenboerderijen die vooral rond Schuddebeurs te vinden zijn, getuigen hiervan.

De tegenslag zorgde ervoor dat veel van deze historische gebouwen nog steeds te zien zijn; de armoede was zo groot dat er geen geld of noodzaak was om ze te slopen. Op Schouwen-Duiveland zijn ruim achthonderd monumenten te vinden waarvan meer dan 550 alleen al in Zierikzee.