Oud-Vossemeer Roosevelthuis.(1)

De familie Roosevelt en Oud-Vossemeer

Oud-Vossemeer wordt vaak genoemd als de plaats waar mogelijk de voorouders van de vroegere Amerikaanse presidenten Theodore Roosevelt en diens bekendere verre neef Franklin Delano Roosevelt vandaan kwamen.

Zeker is dat zij afstamden van de Nederlander Claes Martensen van Rosenvelt, die rond 1650 in het huidige New York voet aan land zette. Mogelijk van het Zeeuwse eiland Tholen, waar tussen Poortvliet, Tholen en Oud-Vossemeer een hoek grond lag die al in 1481 als het Rosevelt bekend stond.

T+FDR Roosevelt

Oud-Vossemeer is de afgelopen eeuw diverse malen bezocht door de Amerikaanse Roosevelts. Een neef van president Theodore Roosevelt kwam er in 1929 en 1934 bij zijn naspeuringen naar de familiegeschiedenis. Eleanora, de weduwe van president Franklin Delano Roosevelt, bracht in 1950 een bezoek aan het dorp. Onder andere in 2000, 2003 en 2006 bekeken reisgezelschappen Roosevelt-nazaten de plaats waar misschien hun 'roots' lagen.

Oud Vossemeer Raadhuis

Roosevelt locaties

In Oud-Vossemeer zijn diverse gebouwen en locaties die verbonden zijn met de Nederlandse tak van de familie Roosevelt. In het dorp is een wandelroute met het thema Roosevelt uitgezet. Deze route leidt je langs plekken die met de familie Van Rosevelt te maken hebben. Op de hoek van de Voorstraat en de Raadhuisstraat is een informatiepaneel over de route te vinden.

Interieur-banners (Oud-Vossenmeer)

Ambachtsherenhuis
In het Ambachtsherenhuis, het voormalige recht- en gemeentehuis van Oud-Vossemeer, is het Roosevelt informatiecentrum gevestigd. In verschillende ruimten wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Oud-Vossemeer en van de ambachtsheerlijkheid, de oorsprong en stambomen van de Amerikaanse en Nederlandse Rooseveltfamilies en de drie belangrijkste leden van de Amerikaanse tak: Franklin Delano, Theodore en Eleanor.

Huize Roosevelt
Op de locatie van Raadhuisstraat 38 stond een huis dat tussen 1648 en 1670 bewoond werd door enkele Oud-Vossemeerse Roosevelts. In 1936 liet de toenmalige eigenaar van het pand wat er toen stond, het wapen van de Roosevelts boven de deur schilderen. Huize Roosevelt viel in 1970 onder de slopershamer. Het kozijn met de naam Roosevelt werd aan het streekmuseum "de Meestoof" in St.Annaland geschonken.

Sint-Annaland

Streekmuseum De Meestoof

  • museum
  • dagje uit
  • sint-annaland
Sint-Annaland Streekmuseum

Huys van Roosevelt
In de Raadhuisstraat bevindt zich het ‘Huys van Roosevelt’. Naast brasserie en restaurant is dit ook een toeristisch informatie punt met informatie over het thema Roosevelt en Oud-Vossemeer. Het Huys van Roosevelt organiseert bijna dagelijks rondleidingen door het dorp. 

Oud-Vossemeer

Huys van Roosevelt

  • restaurant
  • horeca
  • oud-vossemeer
buitenkant Brasserie Huys van Roosevelt
Monument Oud-Vossemeer

Kunstwerk de Vier Vrijheden
In 1992 werd bij de hervormde kerk in Oud-Vossemeer een kunstwerk van Nico van den Boezem geplaatst dat de vier vrijheden verbeeld.

De vier vrijheden (Four Freedoms) werden voor het eerst genoemd in een toespraak van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt op 6 januari 1941: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

De Four Freedoms Awards zijn prijzen voor personen die zich hebben ingezet voor de vier vrijheden. Sinds 1982 worden de Four Freedoms Awards ieder jaar uitgereikt. In de even jaren in Middelburg en in de oneven jaren in Hyde Park, New York. De keuze voor Middelburg komt door de afkomst van de familie Roosevelt uit Oud-Vossemeer.