Natuurgebieden op Tholen & St.Philipsland

Natuurgebieden Tholen & St.Philipsland

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Slikken van de Heen

  Tholen en Sint Philipsland - Sint Philipsland De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt (het zoete regenwater spoelde alle zout uit de bodem). Het gebied is nog steeds ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  van Haaftenpolder

  Tholen en Sint Philipsland - Oud-Vossemeer De Van Haaftenpolder is een typisch resultaat van gewonnen land. Door het afsluiten van de kreek 'het Stinkgat' van de getijden, is er een stuk land ontstaan. Het is verkozen tot een natuurontwikkelingsgebied en maakt onderdeel uit van de ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Rumoirtschorren

  Tholen en Sint Philipsland - Sint Philipsland De Rumoirtschorren hebben een gevarieerde vegetatie. Planten van lage schorren, zoals Engels slijkgras en zeeaster komen het meest voor. Op de hogere delen zijn onder meer zeealsem en strandkweek te vinden. Bijzonder is het voorkomen van groot en... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Natuurgebied de Pluimpot

  Tholen en Sint Philipsland - Sint-Maartensdijk Tholen was vroeger een reeks van losse eilandjes met daartussen kleine én grote geulen. De Pluimpot was een van de grootste geulen. In 1957 werd de Pluimpot volledig afgesloten tot een afgedamde zeearm. Nu is het een hoogwatervluchtplaats ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Eendenkooi

  Tholen en Sint Philipsland - Anna Jacobapolder Tot op heden zien we in de eendenkooi de overblijfselen van een oud kreekrestant liggen. De kreek met oevers maakte ooit deel uit van het grote stroomgebied de Oosterschelde. In 1846 kwam daar een einde aan met de inpoldering van de Anna ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Weel in de Heerenpolder

  Tholen en Sint Philipsland - Wolphaartsdijk De Weel in de Heerenpolder is een voormalige getijdengeul die in 1649 met de bedijking van de polder binnen de dijken kwam te liggen. De oude kreekloop is in het veld te herkennen door laaggelegen graslanden. Alleen het westelijke deel van de ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  de Bruintjeskreek

  Tholen en Sint Philipsland - Sint Philipsland Ten tijde van de bedijking van de Anna Jacobapolder was het een brede diepe geul, met aan weerszijden hoge oeverwallen. Na de bedijking is de kreekbedding geleidelijk verland, zodat de kreek steeds smaller werd. De oevers werden in gebruik ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Krabbenkreek

  Tholen en Sint Philipsland - Sint Philipsland De Rumoirtschorren en de Krabbenkreek hebben een gevarieerde vegetatie. Planten van lage schorren, zoals Engels slijkgras en zeeaster komen het meest voor. Op de hogere delen zijn onder meer zeealsem en strandkweek te vinden. Bijzonder is het ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Schakerloopolder

  Tholen en Sint Philipsland - Tholen Karreveld opgenomen in een groter (40 hectare) natuurgebied.  Er zijn hoogteverschillen aangebracht zodat zoete- en zilte graslanden zich kunnen ontwikkelen. Het wordt beweid met koeien, ’s winters is het aan de ganzen. Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Rammegors

  Tholen en Sint Philipsland - Sint Philipsland Het Rammegors, voormalig slibdepot, is een reservaat met schorren, slikken, zandplaten en kreken. Het is ontstaan als gevolg van de aanleg van het Scheldekanaal. Onder beheer van Staatsbosbeheer heeft de natuur hier vrij spel gekregen. Het ... Lees verder