Natuurlandschap van Gapinge

Gapinge

De kleinste kern van de gemeente Veere is het dorp Gapinge. Te herkennen aan de boerenhuizen met groenwitte luiken en de zwart-witte schuurdeuren. Verborgen in het groen ligt het dorp midden op het Walcherse platteland.

De naam van het dorp wordt wel verklaard als ‘zij die aan het gat (gaping) woonde’. In 1216 was Gapinge al een kerkdorp. Het dorp werd rondom de kerk gebouwd, een zogenoemd ring-dorp. Het dorp bestond zoals vele dorpen, uit boerenbedrijven die hun bedrijf in erfpacht hadden. Gapinge was in het bezit van de familie van Borsselen. Het dorp bleef lang in bezit van edele families, pas in tijdens de Franse bezetting (1795- 1815) werd Gapinge als dorp ondergebracht bij het bestuur van Veere. Na de bezetting werd het dorp bestuurlijk geplaatst bij Vrouwenpolder.

kerk gapinge.

De kerk heeft een prominente plaats in het dorp. De toren van de dorpskerk dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw en heeft als enige dorpskerk op Walcheren onbeschadigd de Tachtigjarige Oorlog overleefd.

Stellingmolen de Graanhalm is in 1896 gebouwd. De ronde stellingmolen is gebouwd met 120.000 stenen. Het binnenwerk is grotendeels nog in originele staat en tot 1962 heeft de molen bedrijfsmatig gemalen en tot 1998 heeft hij nog gedraaid. In 2015 is de molen gerestaureerd en feestelijk heropend. Iedere zaterdag is geopend voor publiek.

Vliedberg Gapinge

Vliedbergen zijn terpen in het Zeeuwse landschap die werden gebouwd om mottekastelen (verdedigingswerken) op te plaatsen. In Gapinge zijn twee vliedbergen te vinden: aan de Snouk Hurgronjeweg en aan de Schellachseweg. De meeste vliedbergen dateren uit de 11e en 12e eeuw. Er zijn er nog ongeveer 40 te vinden in Zeeland, waarvan de meesten op Walcheren en Zuid-Beveland.

De Van 't Hoffweg bestaat uit een klein bos met omliggend grasland. Het gebied is in beheer gekomen bij Het Zeeuwse Landschap ter compensatie van verloren grond door aanleg van de nieuwe N57. In het gebied lag een oude vuilstortplaats; deze is gesaneerd. De rechte sloten zijn verlegd waardoor de originele, kronkelende, loop is teruggebracht. Ook is het water ‘opgezet', waardoor het weiland natter is dan de omringende akkers. Hiervan profiteren talloze vogelsoorten. Via een brug uit 1899 kun je bij de achterzijde van het bos komen, waar je een rustplek met bank vindt.

Gerelateerde tags: