Wandelen in Veere

Veere en de Oranjes

De Koninklijke familie komt regelmatig in Veere. In 1981 koos prinses Beatrix voor haar eerste Koninginnedag voor de Oranjestad Veere. In 1996 opende Koning Willem-Alexander de feestelijkheden rond het 700-jarig bestaan van Veere en in 1998 en in 2005 bracht prinses Beatrix werkbezoeken aan de gemeente Veere.

Veere bovenaanzicht

Veere

Veere is een beschermd historisch en pittoresk stadje. Zomers is het er gezellig druk en in de winter heerst er rust. Veere is tot grote bloei gekomen door visserij, handel en scheepvaart. De stad werd de stapelplaats van de Schotse wol en was ooit de thuisbasis van de Nederlandse oorlogsvloot.

Willem van Oranje koopt het markiezaat Veere 

Monumentenstadje Veere heeft van oudsher een hechte band met het Oranjehuis. In 1555 werden Veere, Vlissingen en een groot deel van de kuststreek door keizer Karel V tot markiezaat verheven. Het markiezaat kwam in handen van zijn zoon, de Spaanse Koning Filips II. Toen Veere in de Tachtigjarige Oorlog de kant van de Prins van Oranje koos, werd Filips’ markiezaat verbeurd verklaard en gekocht door Willem van Oranje. Nazaten van Willem van Oranje zijn - tot op de dag van vandaag - markies van Veere. Vrijwel alle Oranjestadhouders en –vorsten hebben de plaats Veere ooit bezocht. Ook de titulatuur van Prinses Beatrix geeft het belang van Veere aan; ‘Beatrix’ Bij de Gratie Gods, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere etc.

Campveerse Toren in Veere

De Campveerse toren

De Campveerse Toren is gebouwd rond 1500, als onderdeel van de stadsverdediging. Vanaf de zestiende eeuw deed de toren dienst als herberg en kustlicht. Het is één van de oudste nog bestaande herbergen in Nederland. Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon hielden hier in 1575 hun huwelijksdiner.

Oosterscheldekering-luchtfoto

Beatrix en de Stormvloedkering

De Stormvloedkering behoort voor een groot gedeelte tot het grondgebied van Veere. De kering werd op 4 oktober 1986 officieel in gebruik genomen door toenmalig Koningin Beatrix. Deze waterkering is de grootste in de wereld. Met enige regelmaat bezoeken buitenlandse gasten van de regering dit indrukwekkende technologische hoogstandje op waterstaatkundig gebied.

Oranjeroutes fietsen of wandelen

Ontdek de rijke historie van de Zeeuwse Oranjesteden te voet en op de fiets. Door iedere Zeeuwse Oranjestad is een wandelroute uitgezet. Deze komt langs bezienswaardigheden die een relatie hebben met het koningshuis. De wandelroutes worden ondersteund door achtergrondverhalen, die je kunt beluisteren. Er zijn ook twee fietsroutes:. Een fietsroute op Walcheren die de Oranjesteden daar verbindt en een fietsroute op Tholen rondom Sint-Maartensdijk. De routes zijn opgenomen in het routeboekje Zeeland en Oranje. Dit boekje is voor € 4,95 verkrijgbaar bij de Zeeuwse VVV’s en via de webshop.

Stadhuis van Veere

Oranjes in het stadhuis

Het Stadhuis van Veere is in de vijftiende eeuw gebouwd en heeft een prachtige voorgevel. De toren dateert uit het einde van de zestiende eeuw. Het carillon behoort tot één van de mooiste van Nederland. In de raadzaal op de eerste verdieping hangen portretten van alle markiezen en markiezinnen en van de stamboom van het huis van Oranje‑Nassau. Het stadhuis en ander historische hoogtepunten van Veere kun je bekijken tijdens een rondleiding. Niemand minder dan Anna van Borssele, één van de eerste edele dames tot wie Veere ooit heeft behoord, leidt je rond.