Natuurgebieden Walcheren

Natuurgebieden op Walcheren

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Rammekens (Fort en Rammekenshoek)

  Walcheren - Ritthem Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het wordt in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zullen komen. Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Sint Laurens Weihoek

  Walcheren - Middelburg De Sint Laurense Weihoek vormt het centrale deel van het 'platte van Walcheren'. Dit oudlandgebied, waar klei op veen ligt, is van oorsprong erg laag. Moernering en inklinking door ontwatering hebben na de Middeleeuwen voor verdere verlaging... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Vliedbergen

  Walcheren - Gapinge De meeste vliedbergen dateren uit de 11e en 12e eeuw. Ze werden gebouwd als bescherming tegen overstroming, maar dat was niet de hoofdreden voor het opwerpen van een heuvel. Ze werden gebouwd om er een verdedigingstoren (mottekastelen) op te ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Manteling van Walcheren

  Walcheren - Oostkapelle De Manteling van Walcheren is een ca 740 ha groot natuurgebied op de Kop van Walcheren, tussen Domburg en de Veerse Gatdam. Het bestaat uit oude buitenplaatsen, bossen, stukken duin (direct grenzend aan de altijd hoorbare Noordzee), statige lanen... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Bos Dishoek

  Walcheren - Koudekerke In  de duinen gelegen natuurgebied met fraai ontwikkeld duinstruweel, dicht duinbos en op de hogere toppen open duingrasland. Het gebied vormt samen met de door het Waterschap Scheldestromen beheerde delen de kustverdediging en is ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Zilveren Schor

  Walcheren - Veere Het “Zilveren schor” en aansluitend gebied zijn ten zuidoosten van Veere gelegen voormalige schorren aan de westrand van het Veerse Meer. Na afsluiting van het Veerse Gat in 1961 zijn ze drooggevallen en bebost op de toentertijd ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Veerse bos en kreken

  Walcheren - Veere Het Veerse bos en de Veerse kreken zijn ontstaan als gevolg van de inundatie van Walcheren aan het einde van de tweede wereldoorlog. De toen gevormde diepe getijdengeulen en het daarna rondom aangeplante bos hebben zich ontwikkeld tot een ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Oranjezon

  Walcheren - Vrouwenpolder Oranjezon, tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder, is zeker het meest afwisselende kustgebied van Zeeland: strand, hoge duinen, duinvalleien, struweel en bos, je vindt het er allemaal. Het is lang in gebruik geweest als waterwingebied. Tegenwoordig... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Caisson Oostwatering

  Walcheren - Veere Dit gebied is direct aan het Veerse Meer gelegen, niet openbaar toegankelijk, maar kan vanaf de openbare weg prima overzien worden. De Rietput is een klein, aan het Veerse Meer gelegen, rietveld met broedende grauwe ganzen, karekieten, ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Haringvreter

  Walcheren - Haringvreters. Zo werden de zeehonden vroeger door de vissers genoemd. Zeehonden lagen te rusten op wat toen nog een zandplaat in de zee was. Na de afsluiting van het Veerse Meer in 1961 viel de plaat droog en werd er ... Lees verder