Wegwerkzaamheden

Noordweg, Sint-Laurens

De Noordweg in Sint Laurens wordt afgewaardeerd en heringericht tot een 30 km-weg. De rijbaan, fietspaden en trottoirs zullen een nieuwe fundering krijgen met een nieuwe asfaltverharding of bestrating. Ook zullen bomen en groenvakken worden geplant. Daarnaast wordt een regenwaterriolering aangebracht, waarop de verharding wordt aangesloten. De Noordweg zal fasegewijs worden afgesloten voor het verkeer. Met tijdelijke bebording wordt het verkeer omgeleid. Houdt u deze gele borden dus goed in de gaten! 

De werkzaamheden lopen van maandag 27 januari 2014, 0:00 t/m donderdag 31 juli 2014, 23:59 en veroorzaken een hinder van 5 tot 10 minuten.

Werkzaamheden aan de Kaaienroute, Middelburg
Ten behoeve van de herinrichting van de Kaaienroute worden in de Rotterdamsekaai, Brakstraat, Stationsstraat, Blauwedijk, Houtkaai, Londensekaai, Bierkaai en Rouaansekaai werkzaamheden verricht.

Om overlast op deze route minimaal te houden worden deze werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd:

  • Fase 1a: Rotterdamsekaai en het aansluitende gedeelte van de Brakstraat, januari t/m maart 2014
  • Fase 1b: Stationsstraat en Blauwedijk, februari t/m april 2014
  • Fase 2: Houtkaai en Koningsbrug, maart t/m mei 2014
  • Fase 3a: Londensekaai (Nieuwstraat blijft bereikbaar), mei t/m juni 2014
  • Fase 3b: Bierkaai (Segeerstraat is bereikbaar), juni t/m juli 2014
  • Fase 4: Rouaansekaai, augustus t/m november 2014

Meer informatie op: http://www.middelburg.nl/Actueel/Nieuws/Werkzaamheden_aan_de_Kaaienroute