Natuur Aardenburg

Natuur Aardenburg

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Hooge Platen

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat De Westerschelde staat onder invloed van het getij: tweemaal per dag is het eb en twee maal vloed. Bij eb komen grote aantallen vogels hier hun voedsel zoeken. Ze leven van de wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die in en op de slikbodem ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Het Zwin

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Retranchement Het Zwin ligt pal aan de Noordzee, grotendeels in België en deels in Zeeuws-Vlaanderen. Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Authentiek buitengebied aan de Gravin Mariaweg

  West Zeeuws-Vlaanderen, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - In de 2,8 ha grote weide aan de Gravin Mariaweg kom je allerlei klassieke landschapselementen tegen wanneer je het verkent via het wandelpad. De weide is flink afgegraven en zo ontstond een authentiek grasgebied. Ook is er een drinkput voor de ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Pontebos

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - IJzendijke Het Pontebos ten zuiden van IJzendijke is een jong bos met wandelpaden. Vanaf het parkeerterrein lopen diverse paden door het gebied, soms kronkelend, soms kaarsrecht. Hier en daar zijn open veldjes of waterpartijen aangelegd. Via een bruggetje ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Baarzandsche Kreek

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Breskens, Schoondijke De Baarzandsche Kreek wordt gevormd door laag gelegen, drassige oeverlanden grenzend aan open water (het restant van de eigenlijke kreek). In enkele hoger gelegen graslanden zijn op oude perceelsgrenzen meidoornheggen aanwezig. De vegetatie ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Inlaag Hoofdplaat

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat In de Westerschelde ontmoeten het zoete rivierwater van de Schelde en het zoute water van de Noordzee elkaar. Het is zeldzaam in Europa, een rivier die zonder dammen en sluizen bij de monding direct in zee stroomt.De getijdenstroming van de ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Verdronken Zwarte Polder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet-Bad Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak. De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het land dat verloren ging is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  De Reep

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg De Reep is gelegen rond een kreekrestant. Deze kreek is achtergebleven na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat of weel. De Reep is voornamelijk een ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Natuurgebied De Blikken

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het gebied werd toen bewust onder water werd gezet om de vijand op afstand te ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Groote Gat Oostburg

  West Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg Een grote kreek, omzoomd door rietvelden en nat grasland. Prachtige zeldzaamheden als blauwborst, waterral en baardmannetje broeden in het riet. Ook een cultuurhistorisch pareltje: de fortificaties van de Staatsen en Spaansen uit de Tachtigjarige... Lees verder