Natuur Hulst

Natuur Hulst

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Polsvliet

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Terhole De Polsvliet is een kleine kreekrestant gelegen even ten zuiden van de Notendijk bij Terhole. Omdat de oude kreek bijna helemaal is dichtgegroeid met riet is er niet veel open water meer aanwezig. Wel zijn er nog een aantal lage, drassige ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Verdronken Land van Saeftinghe

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuw Namen Het Verdronken Land van Saeftinghe is één van de belangrijkste en grootste schorgebieden van Nederland. Het is gelegen aan de Westerschelde, die als arm van de Noordzee zout water invoert. Hoe verder landinwaarts, hoe zoeter het ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Margarethapolder

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Terneuzen, Griete In het kader van natuurcompensatie Westerschelde is in de Margarethapolder een nieuw natuurgebied aangelegd. Het gaat om een nat, dras gebied, waar steltlopers, eenden en ganzen fourageren. Daarnaast zijn oude drinkputten, kreken en deels de... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Koegat

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Vogelwaarde Het Koegat is een kreekrestant in de Stoppeldijkpolder. De ondiepe kreek met brak water is omzoomd met riet. De laaggelegen oevers worden beweid door koeien. Watersnippen verstoppen zich tussen de graspollen; de rietgors zingt vanuit de top van ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Westdorpe

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe Vanaf de Graaf Jansdijk heb je toegang tot het wandelbosje dat tot tegenaan de Molenkreek loopt. Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Zestigvoet

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hulst, Nieuw Namen De Zestigvoet is een grote kreek met diep, open water en smalle rietkragen. Aalscholvers en futen zoeken hier hun kostje bij elkaar. In de winter kunnen er grote aantallen meerkoeten voorkomen, samen met tal van verschillende soorten eenden. ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Eiland van de Meijer

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Het Eiland van de Meijer is een vrij jong natuurgebied langs de Otheense Kreek. Je vindt er veel wandelpaden en kunt er heerlijk rondstruinen. Nog recenter heeft dit gebied vóór de brug een 'entree' gekregen. Er is ruimte om te ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Canisvliet

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe De Canisvliet is een gebied van kreekresten, bossen en vochtige weilanden. Het is ontstaan uit schorren en slikken en heeft een rijke historie. In de Canisvliet zwemmen vissen als Snoek, Karper en Brasem rond. Libellen zetten hier hun eieren af. ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Natuurnetwerk: groene zone 'glastuinbouw'

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - De natuur floreert beter als afzonderlijke natuurgebiedjes met elkaar zijn verbonden. Dieren en plantenzaadjes kunnen zich dan eenvoudig verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Daarom is het belangrijk dat Natuurnetwerk Nederland er... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Papeschorpolder

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - tussen Sas van Gent en Sluiskil Tussen Sas van Gent en Sluiskil ligt natuurgebied de Papeschorpolder. Het middelpunt van dit 32 hectare grote gebied is een kreek met licht-brak water. Hier bevindt zich ook een eilandje voor broedvogels. Er is een dijkje met uitzichtpunt ... Lees verder