Natuur Oostburg

Natuur Oostburg

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
  1. foto Natuurgebieden

    De Reep

    West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg De Reep is gelegen rond een kreekrestant. Deze kreek is achtergebleven na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat of weel. De Reep is voornamelijk een ... Lees verder

  2. foto Natuurgebieden

    Groote Gat Oostburg

    West Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg Een grote kreek, omzoomd door rietvelden en nat grasland. Prachtige zeldzaamheden als blauwborst, waterral en baardmannetje broeden in het riet. Ook een cultuurhistorisch pareltje: de fortificaties van de Staatsen en Spaansen uit de Tachtigjarige... Lees verder