Natuur Philippine

Natuur Philippine

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Braakman-Zuid

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Philippine, Biervliet Braakman Zuid is een bosgebied dat ongeveer 50 jaar geleden is ingeplant met onder andere eik, beuk, haagbeuk, populier, spar en den. Voorjaar 2011 worden nog enkele nieuwe stukken bos aan het geheel toegevoegd. Een uitgebreid stelsel van ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Natuurgebied De Blikken

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het gebied werd toen bewust onder water werd gezet om de vijand op afstand te ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Aardenburgse Havenpolder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Aardenburg De Havenpolder is een relatief jonge polder; pas ingedijkt in 1813. Oorspronkelijk lag hier de Ee, een aftakking van de Zwingeul die toegang verschafte tot Aardenburg. De Aardenburgse Havenpolder kent een aantal deelgebieden: de ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Verdronken Zwarte Polder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet-Bad Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak. De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het land dat verloren ging is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Groote Gat Oostburg

  West Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg Een grote kreek, omzoomd door rietvelden en nat grasland. Prachtige zeldzaamheden als blauwborst, waterral en baardmannetje broeden in het riet. Ook een cultuurhistorisch pareltje: de fortificaties van de Staatsen en Spaansen uit de Tachtigjarige... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Wallen van Sluis

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Sluis De wallen, van oorsprong verdedigingsmuren, van Sluis liggen er al meer dan 600 jaar. In die tijd was Sluis een bloeiende handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen nog een belangrijke vaarweg. De huidige wallen zijn later opgeworpen, in de ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Willem Leopoldpolder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Retranchement De Willem-Leopoldpolder  is een internationale polder: een deel ligt op Nederlands en een deel op Belgisch grondgebied. De polder is vernoemd naar de beide koningen: Willem III der Nederland en Leopold II van België. De ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Het Zwin

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Retranchement Het Zwin ligt pal aan de Noordzee, grotendeels in België en deels in Zeeuws-Vlaanderen. Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Authentiek buitengebied aan de Gravin Mariaweg

  West Zeeuws-Vlaanderen, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - In de 2,8 ha grote weide aan de Gravin Mariaweg kom je allerlei klassieke landschapselementen tegen wanneer je het verkent via het wandelpad. De weide is flink afgegraven en zo ontstond een authentiek grasgebied. Ook is er een drinkput voor de ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Hooge Platen

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat De Westerschelde staat onder invloed van het getij: tweemaal per dag is het eb en twee maal vloed. Bij eb komen grote aantallen vogels hier hun voedsel zoeken. Ze leven van de wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die in en op de slikbodem ... Lees verder