Natuur Sas van Gent

Natuur Sas van Gent

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Authentiek buitengebied aan de Gravin Mariaweg

  West Zeeuws-Vlaanderen, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - In de 2,8 ha grote weide aan de Gravin Mariaweg kom je allerlei klassieke landschapselementen tegen wanneer je het verkent via het wandelpad. De weide is flink afgegraven en zo ontstond een authentiek grasgebied. Ook is er een drinkput voor de ... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Eiland van de Meijer

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Het Eiland van de Meijer is een vrij jong natuurgebied langs de Otheense Kreek. Je vindt er veel wandelpaden en kunt er heerlijk rondstruinen. Nog recenter heeft dit gebied vóór de brug een 'entree' gekregen. Er is ruimte om te ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Groote Gat Koewacht

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Koewacht Het Groote Gat bij Koewacht is een kreekrestant dat herinnert aan een dijkdoorbraak in een ver verleden. Het water in de kreek is zoet, in tegenstelling tot de meeste kreken in Zeeland die brak of zelfs zoutwater hebben. Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Natuurgebied Hertogin Hedwigepolder

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Emmadorp De Hertogin Hedwigepolder is een ingepolderd deel van het Verdronken Land van Saeftinghe, een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Een klein gedeelte van de polder ligt op Belgisch grondgebied. De naam verwijst naar Hedwige de Ligne ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Clingse Bossen

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Kapellebrug Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides is nog steeds eigenaar; de waterwinningsfunctie bleef behouden en daarnaast zijn natuur- en recreatieve ... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  De Voorste Kreek in Hoek

  West Zeeuws-Vlaanderen, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Toen de Lovenpolder bij Hoek werd bedijkt in 1542, kwam er een zijtak van zeearm de Braakman binnendijks te liggen. Dat is nu de Voorste Kreek. Er groeit veel riet langs de plas er er komen wilde orchideeën voor. Over de kreek is een 64 ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Meester van der Heijden Groeve

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuw-Namen De Meester van der Heijden Groeve is een aardkundig monument. Er worden fossielen gevonden die dateren uit het Plioceen, zo'n 3 miljoen jaar oud! Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  Biodiversiteit in de Kanaalzone

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader van de Zeeuwse economie. Er is hier veel bedrijvigheid. Bedrijventerreinen herbergen verrassend veel dieren- en plantenleven. Gedeelten daarvan zijn oases van rust. Een aantal bedrijven in de ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Zoetevaart

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hulst De bossen aan de Zoetevaart bieden een prima mogelijkheid om vanaf Hulst of vanuit Sint Jansteen een stukje te wandelen. Aan de noord-oostzijde van het gebied zijn restanten gelegen van de spoorbaan Terneuzen - Mechelen, waar nog tot halverwege ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  De Groene Knoop

  Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Westdorpe Het nieuwe natuurgebied De Groene Knoop en de EHS-zone zijn aangelegd ter compensatie van het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen. De Groene Knoop is speciaal ontworpen om het zo veel mogelijk in het huidige Zeeuwse landschap te laten passen. ... Lees verder