Natuur Sluis

Natuur Sluis

Kalender (dd-mm-jjjj)  (uu:mm) 

Zoekfilter

Zoekresultaten

Sorteer op:
 1. foto Natuurgebieden

  Groote Gat Oostburg

  West Zeeuws-Vlaanderen - Oostburg Een grote kreek, omzoomd door rietvelden en nat grasland. Prachtige zeldzaamheden als blauwborst, waterral en baardmannetje broeden in het riet. Ook een cultuurhistorisch pareltje: de fortificaties van de Staatsen en Spaansen uit de Tachtigjarige... Lees verder

 2. foto Natuurgebieden

  Aardenburgse Havenpolder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Aardenburg De Havenpolder is een relatief jonge polder; pas ingedijkt in 1813. Oorspronkelijk lag hier de Ee, een aftakking van de Zwingeul die toegang verschafte tot Aardenburg. De Aardenburgse Havenpolder kent een aantal deelgebieden: de ... Lees verder

 3. foto Natuurgebieden

  Willem Leopoldpolder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Retranchement De Willem-Leopoldpolder  is een internationale polder: een deel ligt op Nederlands en een deel op Belgisch grondgebied. De polder is vernoemd naar de beide koningen: Willem III der Nederland en Leopold II van België. De ... Lees verder

 4. foto Natuurgebieden

  Inlaag Hoofdplaat

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat In de Westerschelde ontmoeten het zoete rivierwater van de Schelde en het zoute water van de Noordzee elkaar. Het is zeldzaam in Europa, een rivier die zonder dammen en sluizen bij de monding direct in zee stroomt.De getijdenstroming van de ... Lees verder

 5. foto Natuurgebieden

  Wallen van Sluis

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Sluis De wallen dateren uit de 14e eeuw, toen Sluis bloeide als handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen een belangrijke zeearm en vaarweg. Tegen het einde van de 15e eeuw liep door de verzanding van het Zwin de handel en welvaart van Sluis sterk... Lees verder

 6. foto Natuurgebieden

  Cletemspolder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Groede De Cletemspolder is een polder tussen Nieuwesluis en Nieuwvliet-Bad, behorende tot de Catspolders. De polder werd ingedijkt in 1613, mede door toedoen van Jacob Cats. Ze is gelegen aan het Wielingen en wordt aan de landzijde begrensd door de ... Lees verder

 7. foto Natuurgebieden

  Verdronken Zwarte Polder

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Nieuwvliet-Bad Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak. De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het land dat verloren ging is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het ... Lees verder

 8. foto Natuurgebieden

  De Voorste Kreek in Hoek

  West Zeeuws-Vlaanderen, Oost Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Toen de Lovenpolder bij Hoek werd bedijkt in 1542, kwam er een zijtak van zeearm de Braakman binnendijks te liggen. Dat is nu de Voorste Kreek. Er groeit veel riet langs de plas er er komen wilde orchideeën voor. Over de kreek is een 64 ... Lees verder

 9. foto Natuurgebieden

  Mauritsfort

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoek Mauritsfort is een overblijfsel van een vestingwerk dat gesticht werd ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Aan de vorm van de dijken hier is dat nog enigzins te zien. Een aantal dijken is beplant met oude knotwilgen en ... Lees verder

 10. foto Natuurgebieden

  Hooge Platen

  West Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen - Hoofdplaat De Westerschelde staat onder invloed van het getij: tweemaal per dag is het eb en twee maal vloed. Bij eb komen grote aantallen vogels hier hun voedsel zoeken. Ze leven van de wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die in en op de slikbodem ... Lees verder